Montáž posuvných bran

Posuvné brány se stávají oblíbenými a postupně nahrazují standardní křídlové brány kvůli snadnému použití a estetickému vzhledu. Zvažte hlavní typy a vlastnosti instalace posuvných bran.

Obsah:

Vlastnosti a provedení posuvných bran

Posuvné brány jsou typem bran, které se vyznačují plynulým otevíráním v jednom nebo různých směrech, aniž by k tomu bylo zapotřebí dalšího prostoru před branou.

Hlavní rozdíl mezi posuvnými branami a konvenčními vraty je úspora místa.

Standardní posuvné brány zahrnují:

 • vodicí lišta ve tvaru U;
 • dvě válečková ložiska;
 • odnímatelný koncový váleček;
 • spodní lapač;
 • horní lapač;
 • horní držák – držák;
 • upevňovací deska.

Před instalací posuvných bran by měl být připraven speciální základ, na kterém budou upevněny válečkové podpěry. Na spodní hraně kovového rámu je instalována vodicí lišta ve tvaru U. Díky válečkovým podpěrám se dveře pohybují hladce po povrchu. Podpěry jsou k základu připevněny vloženými šrouby nebo speciální deskou.

Výhody instalace posuvných bran:

 • konstrukce posuvné brány je kompaktní a nevyžaduje další otevírací prostor;
 • jsou vysoce spolehlivé a vydrží i silný vítr;
 • během provozu nevydávejte hluk;
 • možnost dálkového ovládání;
 • snadná obsluha a dodatečná údržba;
 • posuvné brány nejsou schopné při otevírání poškodit stroj.

Nevýhody posuvných bran:

 • náklady – vyšší ve srovnání s houpačkou,
 • složitost instalace,
 • potřeba vybudovat speciální základ,
 • potřeba vyčistit válečková ložiska.

Foto posuvných bran:

Odrůdy posuvných bran

V závislosti na konstrukci existují tři typy posuvných bran:

1. Konzolové posuvné brány jsou jedním z nejlepších typů posuvných bran. Konstrukce konzolových dveří je nosník upevněný na základně, ke kterému je křídlo dveří připevněno válečkovými vozíky. Tyto brány se vyznačují následujícími výhodami:

 • instalace se provádí ve vzdálenosti 80-90 mm od povrchu země. Brána se tedy nedotýká země a v zimní sezóně funguje perfektně, navzdory přítomnosti sněhu;
 • konzolové dveře nejsou omezeny výškou a mají jakoukoli velikost;
 • pro provoz konzolových dveří není nutná instalace přídavných nosníků, které omezují výšku příchozího vozidla;
 • instalace těchto bran nevyžaduje mnoho finančních prostředků na vybavení nadace, tato struktura se snadno montuje;
 • konzolové dveře nepotřebují hotový otvor;
 • konzolové posuvné brány během provozu nevydávají cizí zvuky a umožňují otevření ručně i automaticky.

Nevýhody:

 • takové brány jsou konstrukčně poměrně složité;
 • potřeba na straně uspořádat hladký povrch;
 • v prostoru na výsuvné straně by neměly být žádné nepotřebné předměty, které by bránily otevření.

2. Závěsné posuvné brány jsou v průmyslových podnicích běžné. Vyznačují se vysokými náklady a nejsou příliš populární. Konstrukci závěsné brány tvoří trám, který je zavěšen nad otvorem, je k němu připevněno dveřní křídlo.

Výhody závěsných bran:

 • odolnost vůči zatížení větrem;
 • odolnost proti vloupání a spolehlivost;
 • odolávat velkým prknům;
 • nemají žádná omezení velikosti.

Nevýhody závěsných bran:

 • vysoká cena;
 • přítomnost omezení výšky příchozího vozidla;
 • objemnost;
 • potřeba hotového otvoru.

3. Posuvné brány kolejnicového typu – nejjednodušší konstrukce posuvných bran. Takové brány se skládají z kolejnic umístěných podél otvoru, na kterém je nainstalováno dveřní křídlo. K držení plátna ve vzpřímené poloze slouží konzola, která je připevněna ke sloupku.

Výhody kolejových bran:

 • schopnost zakrýt velké otvory;
 • vysoká odolnost proti zatížení větrem;
 • možnost jakéhokoli opláštění.

Nevýhody kolejových bran:

 • potřeba uspořádání otvoru;
 • vyžadují dodatečné vyčištění kolejnice.

V závislosti na druhu práce se rozlišují posuvné brány:

 • manuál;
 • posuvné brány s elektrickým pohonem.

Automatické posuvné brány mají elektrický pohon, což šetří čas na otevírání a zavírání brány..

Elektrický pohon je docela drahé potěšení, takže ruční otevření brány je možné..

Ceny posuvných bran

Náklady na hotovou sadu posuvných bran závisí na následujících faktorech:

 • velikost otvoru pro instalaci brány;
 • typ posuvných bran;
 • délka vodicího paprsku;
 • hmotnost brány;
 • výrobce hardwaru;
 • počet spojovacích prvků;
 • ovládání: manuální nebo automatické;
 • montážní práce.

Průměrná cena křídla posuvné brány je 600 USD. Kromě toho byste měli zakoupit průvodce, příslušenství, automatizaci.

Před koupí posuvné brány byste se měli rozhodnout pro velikost otvoru a typ brány, která bude vyhovovat jednotlivým charakteristikám spotřebitele..

Při vlastní výrobě posuvných bran budou náklady na tyto brány několikanásobně nižší než u zakoupených bran.

DIY posuvné brány

Moderní posuvné brány nemají v horní ani spodní části žádná vedení, takže transportem jakékoli délky lze snadno projít otvorem těchto bran.

Posuvné brány se pohybují díky přítomnosti konzoly – tuhého vodicího profilu, který je přivařen k rámu konstrukce. Díky vodicímu profilu se vrata pohybují po válečkových kluzných výklencích, které jsou připevněny k základu.

Pro výrobu válečků pro posuvná vrata se používají uzavřená ložiska, která nevyžadují dodatečné mazání. Vnitřní část vodítek je vybavena posuvnými vozíky, které jsou chráněny před vlhkostí. Každý vozík pro vrácení obsahuje osm ložisek, která jsou lisována pomocí kovových nebo polymerových válečků.

Průměrný počet cyklů otevírání a zavírání posuvných bran je 45 000.

Posuvná vrata nevyžadují dodatečné mazání, pokud je namažete, malé částice prachu a písku se přilepí na posuvný mechanismus a brány začnou vrzat.

Jako krytinu pro posuvné brány je možné použít:

 • vlnitá lepenka,
 • kovové kování,
 • dřevěné panely,
 • polykarbonát,
 • plech.

Plán posuvné brány:

Před zahájením prací na výrobě posuvných bran vlastními rukama určete velikost otvoru, do kterého bude brána instalována. Velikost otvoru ovlivňuje množství potřebných materiálů a tvarovek. Brány by měly mít takovou šířku, aby jimi mohla vozidla snadno projet. Chcete -li určit velikost, zajeďte dvěma kolíky do země a zkuste jimi projet auto..

Velikost brány ovlivňuje vzdálenost, kterou bude nutné nechat vrátit zpět. Tato vzdálenost by měla být jeden a půlkrát větší než brána..

Instalace posuvných bran začíná konstrukcí opěrných pilířů. Jako podporu je možné použít:

 • kanál,
 • kovová trubka,
 • dřevěný trám,
 • sloup z betonu nebo cihel.

Tip: Nainstalujte podpěru alespoň 100 cm hluboko, aby se v období podzim-jaro sloupek nepohyboval od svislice a nenarušoval celistvost celé konstrukce..

K instalaci pilířů použijte beton. Doba tvrdnutí betonu je asi 7-10 dní.

K vybavení základu pro provoz posuvných bran použijte kovový kanál o šířce 160-200 mm a výztuž o průřezu 100-140 mm. Vystřihněte výztuž na 100 cm kusy a přivařte k žlabovým policím.

Vykopejte díru, jejíž délka je poloviční než šířka dveří, šířka 400 mm a hloubka 100–125 cm. Spusťte kanál do otvoru a vyplňte jej betonem.

Kanál je nainstalován v souladu s úrovní. Horní část kanálu musí odpovídat oblasti příjezdu.

Na konci získáte rovnou plochu, na kterou budou instalovány rollback válce..

Minimální doba pro postavení nadace je 7-8 dní. Zatímco základ stojí, pokračujte ve stavbě kovového rámu.

K vytvoření rámečku budete potřebovat:

 • vodicí profil,
 • brusky nebo elektrické vrtačky,
 • kovový kartáč,
 • benzín.

Z kovových trubek je třeba odstranit vodní kámen a potrubí odmastit benzínem nebo ředidlem. Poté na povrch potrubí naneste antikorozní základní nátěr na kovové výrobky..

Další fází jsou svařovací práce na konstrukci rámu brány. Chcete-li to provést, použijte předem vyvinuté výkresy pro posuvné brány..

K vytvoření rámu použijte profilovanou trubku o průřezu 6×4 nebo 5×5 cm. Takové trubky jsou vhodné pro vytvoření vnějšího rámu.

Chcete -li dodat další tuhost dveřní konstrukci, vytvořte vnitřní rám, který je také upevňovacím prvkem obložení dveří.

Ke svařování trubek použijte cvočky s roztečí spojů 200-300 mm.

Rada: Aby nedošlo ke zkroucení dveřního křídla, svařování by mělo být provedeno postupně v šachovnicovém vzoru..

K čištění svarů použijte brusku. Na kovový povrch naneste další vrstvu antikorozního základního nátěru.

Poté, co základní nátěr zaschne, začněte malovat rám. Nejlepší možností nátěru by bylo použít alkydový smalt. Naneste barvu ve dvou nebo třech vrstvách.

Když poslední vrstva barvy zaschne, měli byste se zabývat obložením dveří. K upevnění šicího materiálu použijte nýty nebo samořezné šrouby. Chcete-li v tomto procesu snížit fyzické náklady, použijte samořezné šrouby. K ořezávání použijte vrtačku nebo šroubovák.

Doporučení pro instalaci posuvných bran

1. Instalace válečků, vodicího profilu a závěsu se provádí na povrchu kanálu.

2. Zkontrolujte rovnoměrnost instalace dveří pomocí úrovně.

3. Pomocí svařování přivařte válečky k povrchu dolního kanálu.

4. Upevněte horní válečky svařením.

Rada: K upevnění závěsu nepoužívejte kolíky ani matice, protože tento materiál není schopen bezpečně zafixovat bránu v otvoru. Je lepší hned použít svařování.

Video posuvných bran:

About the author