Pásová pila udělej si sám

Téměř všechny podniky, které se specializují na kovoobrábění, chtějí mít ve svém strojním parku vysoce produktivní pásové pily na kov, které je obvyklé nahradit doma skládačkou. Při řezání a řezání velkých kovových pláten však soukromí řemeslníci úspěšně používají také domácí pásové pily, které se mimochodem snadno vyrábějí sami..

Obsah:

Účel pásového pily

Pokud plánujete uspořádat produkci, která je spojená se zpracováním, řezáním a jinou prací s kovem, je pro vás pásová pila užitečná. Poskytuje možnost nepřetržitého řezání všech kovových konstrukcí z barevných a železných kovů, litiny a nerezové oceli. Mohou dokonce řezat velmi tvrdé slitiny – nikl, titan, konstrukční a vysoce legovanou ocel.

Pásové stroje však nejsou určeny pouze k řezání kovu, pracují také s plastem, pěnou a dřevem. Zařízení se úspěšně používá při výrobě nábytku za účelem řezání dlouhých silných desek a řezání malých dílů, pro řezání kovových polotovarů – například z trubek a tyčí, pro další soustružení.

Mezi hlavní výhody používání pásových pil ve srovnání s použitím jiných strojů a nástrojů patří následující:

  • Pomocí pásové pily můžete provádět širokou škálu řezů obrobků, které mají tloušťku až 400 milimetrů..
  • Zvládněte i ty nejnáročnější řezy, kterých s jiným vybavením nelze dosáhnout.
  • Pásovou pilu lze použít pro zakřivené řezání.
  • V průběhu práce se tvoří minimum odpadu (hobliny a piliny) a samotný řez je hladký a čistý a také nevyžaduje následné broušení.
  • Páskovací stroj zabírá málo místa a modely pro kutily jsou dostatečně lehké na to, aby se daly instalovat na místě, aniž by bylo potřeba speciální zvedací zařízení..
  • Nízká hladina hluku pily nezpůsobuje nepohodlí ostatním ani obsluze, což je důležité, pokud se dílna nachází v blízkosti obytných budov.

Pásový design pily

Pásová pila na kov pro přímé a tvarové řezání je poměrně silný nástroj. Pracovním tělesem těchto strojů je pásová pila, pomocí které probíhá samotný proces řezání. Pilový pás je uzavřený kovový pás, který je svařen do prstence a opatřen zuby, které řezají obrobky.

Pila je upevněna a pohybuje se na 2 nebo 3 velkých kladkách, jejichž rotační pohyb zajišťuje elektromotor, jehož výkon je určujícím kritériem při výběru pásové pily na kov. Čím silnější je elektromotor, tím vyšší je účinnost a produktivita stroje..

V poslední době jsou oblíbenější stroje na pásové pily, ve kterých jsou instalovány bimetalové pily, vyrobené současně ze dvou různých kovů. Díky podobnému zařízení pásového pily získávají pily spolu s tuhostí flexibilitu a tento parametr je klíčový z hlediska kvality zpracování obrobku..

Základem pásu je tuhá pružinová ocel, ke které je přivařen drát z ultra silné tuhé nástrojové oceli. V konečné fázi je obvyklé frézovat zuby. Celkové rozměry a tuhost zubů závisí na tvrdosti a velikosti zpracovávaného obrobku. V některých případech je na pásovou pilu instalována pila s tvrdokovem.

Zařízení na řezání kovů, které má rotační svěrák, je cenově atraktivnější než stroje s otočným rámem, ale je nepohodlné pro řezání těžkých a dlouhých obrobků. Cena strojů s rámem rotační pily je vyšší, ale zároveň jsou v provozu pohodlnější, protože vám umožňují rychle změnit úhel řezu.

Princip stroje

Pásové pily jsou obvykle poháněny pásem umístěným mezi dvěma setrvačníky. Pás se uvede do pohybu, když je stroj zapnutý, a obsluha může naložit kov k řezání. Takové stroje provádějí přesné řezy, kterých je dosaženo rovnoměrným rozložením tlaku během provozu na materiálu.

Protože je pohyb a tlak čepele vždy směrován k pracovnímu stolu, nehrozí zpětný ráz a vymrštění směrem k pánovi součásti. Z tohoto důvodu provozovatelé upřednostňují pásovou pilu před oběžníkem.

Kovoobrábění pomocí pásové pily má standardní typ řezání, které se provádí kolmo k ose stroje nebo pod jakýmkoli úhlem, který nepřesahuje 60 stupňů. Úhlové řezání se provádí změnou umístění pracovního těla – pily pomocí otočného rámu, výrazně zjednodušují řezání obrobků.

K ochraně pásových pil před přehřátím během provozu se používá chladicí mazivo nebo kapalina. To platí zejména v případě, že máte co do činění s tlustými nebo tuhými kovovými materiály. Jako lubrikant lze použít vodu nebo jiný tekutý viskózní materiál, který se do čepele kontinuálně dodává a myje ji. Díky tomuto ochrannému účinku se navíc sníží množství kovového prachu ve vzduchu..

Pásové pily na kov mohou být vybaveny speciálními kartáči, které průběžně čistí pilový kotouč. To vám zase umožní dosáhnout hladšího střihu. Použití kartáčů navíc vede ke zvýšení životnosti pilového pásu..

Typy pásových pil

Pásové pily lze dnes zakoupit v jakémkoli specializovaném obchodě nebo od samotných výrobců. Před nákupem je vhodné se seznámit s vlastnostmi a cenami pásových pil a také zjistit, jaké typy pásových pil existují.

Všechny pásové pily jsou rozděleny do skupin podle následujících charakteristik: počet rychlostních režimů, objem produktů, které jsou vyráběny za jednotku času, a úhel otáčení. Šířka pásu ve stroji se také liší a profesionálnější vybavení bude s nárůstem tohoto parametru.

Například pásové pily s pásem o šířce 13 mm se používají hlavně pro domácí potřeby. Pro výrobu jsou určeny modely, které mají šířku pásu 19 milimetrů. Podle typu ovládání jsou stroje rozděleny na manuální, poloautomatické a automatické.

U některých modelů je možné nastavit konkrétní řezný cyklus, ve kterém budou nastaveny charakteristiky posuvu kovu, a automatické vypnutí zařízení na konci průřezu obrobku.

V závislosti na rozsahu použití existují čtyři typy pásových pil. Sloupové stroje jsou univerzální instalace, které se používají ve vysoce specializovaných velkých průmyslových odvětvích. Kyvadlové stroje se používají hlavně v oblastech nákupu a v opravnách. Domácí stroje mají nejčastěji úpravu desktopu..

Pásové pily na dřevo

Každá pásová pila na dřevo je ve své struktuře svislá. Výkres pásové pily tohoto typu má horizontální pracovní stůl se zarážkami, které jsou určeny pro obrobky, pevné masivní lože a dvě kladky – zespodu a shora, na které je natažen pilový list.

V průběhu práce je součást instalována v požadované poloze v blízkosti úhlové nebo rovnoběžné zarážky na stole a poté je přiváděna na plátno, drží se oběma rukama a pohybuje se podél zarážky, jako by byla podél vodítek.

Dřevoobráběcí stroje se používají pro kudrnaté, šikmé a rovné řezy a řezy dřeva pod úhlem 45 stupňů. Charakteristickým rysem zařízení je vysoká rychlost čepele, která vám umožní rychle řezat měkké materiály – pěnu, plast a dřevo.

Existují tři třídy pásových pil na zpracování dřeva. Modely pro domácnost jsou nejvhodnější pro použití doma, protože mají malou hmotnost a velikost, stolní zařízení. Je obvyklé je instalovat na speciální stolní stojan nebo pracovní stůl a přišroubovat je šrouby pro stabilitu speciálními otvory v základně.

Poloprofesionální zařízení na řezání dřeva je velký podlahový stroj, který je určen pro řezání materiálu o tloušťce až 200 milimetrů a pro dlouhodobé používání. Tyto stroje mohou používat i kutilové, ale jsou vhodné i pro použití ve výrobě..

Profesionální pásové pily jsou také stroje stojící na podlaze, které se vyznačují vysokým výkonem, velkými rozměry a hmotností. Podle pokynů pásového pily se používají ve výrobě, protože jsou schopné odolat dlouhodobému provozu a procesu řezání tyčí o tloušťce více než 300 milimetrů..

Pásové pily na kov

Kovové pracovní pásy jsou vodorovné. Podle návrhu je zařízení základna stolu s přítomností svěráku pro upevnění součásti, kde je upevněn pohyblivý rám. Má 2 kladky s pilovým listem. Materiál zůstává během provozu nehybný. Při řezání obrobku se rám sám spustí. Jednou z významných výhod zpracování kovových výrobků tímto způsobem je úplná absence jisker..

Pásové pily na kov se používají pro šikmé a rovné řezy různých profilů – kulaté a hranaté trubky, tyče, tyče, kanály a úhly. Některé modely jsou vybaveny otočnými svěráky, pomocí kterých můžete provádět řezy pod úhlem 45 stupňů.

Síla a možnosti pásových pil na kov jsou mnohem vyšší než u dřevozpracujících strojů, takže mohou zpracovávat kromě kovu i dřevo, plast a grafit. Každé ladicí zařízení pásové pily má několik různých rychlostí kotouče. Běžnou praxí je obrábění měkkých kovů, jako je hliník, nejvyšší rychlostí, zatímco tvrdých vysoce legovaných ocelí a slitin titanu při nejnižších otáčkách.

Nejčastěji se používají dvě třídy pásových pil. Domácí pily jsou nejjednodušší ručně poháněné nástroje pro zpracování plastů a kovů, jako je litina, hliník, nízkolegované a nelegované oceli. Tyto jednotky jsou navrženy pro individuální použití v soukromých dílnách.

Poloprofesionální zařízení je určeno pro práci s různými druhy oceli, barevných kovů, slitin niklu a titanu. Tyto pily jsou poloautomatické: samotný rám se spouští pomocí hydraulického systému k řezání obrobku. Jednotky se používají v průmyslových a soukromých zakázkách. Tyto stroje poskytují vysokou životnost nástrojů a rychle se za ně platí, proto jsou obzvláště žádané v mostařských a soukromých podnicích, které vyrábějí kovové konstrukce..

Výroba pásové pily

K výrobě pásové pily doma budete potřebovat plechové podpěry, rám, vedení, čep, pouzdra, šrouby, šrouby, ložiska, tyč, třmen a kryt.

Při výrobě pilového kotouče se doporučuje dodržovat následující pravidla:

Pásová pila je nyní připravena k použití a lze ji úspěšně použít v malých komerčních podnicích – servisních centrech a dílnách i doma. Takové zařízení se dokáže vypořádat se zpracováním kovu, dřeva, plastů a dalších materiálů..

About the author