Energeticky nezávislý kotel Protherm Proterm Medved 30 – vlastnosti, vlastnosti, pokyny, recenze

Energeticky nezávislé kotle mají jednu nejdůležitější vlastnost – nejsou vázány na elektrický proud. Voda v takových zařízeních se často ohřívá v externím skladovacím zařízení. Zařízení tohoto typu jsou prostě nezbytná pro ty domy, ve kterých jsou problémy s elektřinou..

Obsah:

Obecný popis energeticky nezávislého kotle Protherm Proterm Medved 30

Zařízení nezávislé na elektřině Protherm Proterm Medved 30 je zařízení montované na podlahu. Zařízení funguje bez vazby na elektřinu, voda se ohřívá v externím úložišti. Obecný přehled zařízení:

 • Stacionární topné zařízení bez připojení k trvalému napájení.
 • Jednostupňové čtení při nízké teplotě.
 • Výměník tepla má blok sekcí, materiál provedení je litina.
 • Zapalovací hořák ovládaný piezo zapalováním a termočlánkem.
 • Během topné sezóny vykazuje kotel průměrnou účinnost 91%.
 • Produkty spalování jsou odstraňovány přirozeně.

Instalace zařízení je možná v následujících variantách:

 • Jako topné zařízení poháněné zemním plynem, regulátor ohřevu vody. Instalace na výstupu topení.
 • Zařízení spalující zemní plyn.
 • Pro servis malých průmyslových prostor, ve kterých je instalováno zařízení s přirozeným oběhem.

Funkčnost zařízení:

 • Vybaven vestavěným termostatem, klapkou pro odvod kouře, snímačem ohřevu výfuku, regulátorem plamene.
 • K dispozici je čidlo pro nouzové situace – přehřátí kotle.
 • Teplota vody se zobrazuje na obrazovce zařízení.

Technické vlastnosti energeticky nezávislého kotle Protherm Proterm Medved 30:

 • Druh spotřebovaného paliva – plyn.
 • Instalace – podlaha.
 • Závislost na elektřině – nezávislá.
 • Funkční účel – topný systém.
 • Nejvyšší výkon při pohonu na zemní plyn – 27 kW.
 • Účinnost – 90%.
 • Odvod spalovacích produktů – komín.
 • Obvod výfukového potrubí – 130 mm.
 • Rozměry zařízení (ŠxVxH) – 505x880x600 mm.
 • Hmotnost – 110 kg.

Návod k obsluze energeticky nezávislého kotle Protherm Proterm Medved 30

Demontáž krytů kotle:

 • Horní a přední část krytu se odstraní otevřením přední a horní části.
 • Uvolněte šrouby zajišťující boční stěny, postel a rám základny, sejměte kryt.
 • Zadní strana krytu je odstraněna stejným způsobem jako stěny.
 • Všechny cínové části povlaku jsou složeny tak, aby nebyly poškozeny ani poškrábány..
 • Demontujte celé izolační těleso kotle povolením kotevních šroubů..
 • Před demontáží izolačního pouzdra je nutné odpojit termostat a čidla teploměru. Jsou vyjmuty z obalů na těle. Odpojte elektrické vodiče, které vedou ke svorkovnici kotle.
 • Uvolněte šrouby držící spalovací potrubí, odpojte snímač termostatu a vyjměte sběrné potrubí.
 • Uvolněte šrouby desky hořáku a vyjměte ji.

Instalace kotle:

 • Zařízení je instalováno se základnou na podlaze. Pro snadnou obsluhu, nastavení a snadný přístup k většině funkcí je kotel umístěn na speciální podpěře.
 • Komunikační výstupy jsou umístěny na zadní straně zařízení. Pro vodní okruh existují dva konce – OV na výstupu z kotle a OV na zpětném toku..
 • Na zadní straně je také místo připojení plynu – mezi vstupem a výstupem odsávaného vzduchu.
 • Je zakázáno přetížit veškerou výstupní komunikaci sadami potrubí topného systému, zejména pro plynovou komunikaci. Je nutné přesně sledovat rozměry konců, mezeru mezi stěnou a zařízením, vzdálenost mezi všemi vstupy a výstupy.
 • Při opravách nebo v případě konkrétního uspořádání místnosti je povoleno připojit kotel ohebnými hadicemi. Hadice jsou vybírány krátké, s ochranou proti mechanickému poškození, chemickému namáhání. Je nutné pečlivě sledovat včasnou výměnu flexibilních prvků..

Ovládací a měřicí prvky kotle:

 • Pracovní teploměr – ukazuje teplotní režim topné vody, zajišťuje správné nastavení systému.
 • Pracovní tlakoměr – pomáhá monitorovat provoz zařízení, ale neúčastní se řízení.
 • Provozní termostat – nastavuje teplotu topné vody, po jejímž dosažení se zařízení vypne.
 • Bezpečnostní spínač – určen k vypnutí provozu zařízení v nouzových situacích.
 • Regulátor plynových armatur – navržen tak, aby vypnul kotel, zapálil „věčný plamen“.
 • Piezo zapalovač – dává jiskru k zapálení „věčného plamene“ při spuštění kotle.
 • Nouzový a bezpečnostní termostat spalin – vypíná kotel v případě přehřátí nebo narušení tahu komína.

About the author