Kotolňa na tuhé palivo

Kotolne na tuhé palivá sa používajú ako trvalý alebo záložný zdroj vykurovania na zásobovanie teplej vody v súkromných domoch alebo malých prístavbách.

Obsah:

Výhody a nevýhody kotolne na tuhé palivá

1. Výhody jednotiek:

 • hlavnou výhodou je autonómny typ systémov. Na základe kotolne na tuhé palivá sú nezávislé dodávky teplej vody a vykurovanie bytov nezávislé od verejných, komunálnych systémov;
 • organizácia vykurovania prirodzeným typom cirkulácie chladiacej kvapaliny nevyžaduje dodatočné pripojenie elektrických zariadení;

 • autonómia je ideálnym riešením problému poskytovania budov vzdialených od centrálnych centier;
 • v oblastiach s nestabilnými dodávkami elektriny, motorovej nafty alebo plynu pôsobia zariadenia na tuhé palivá ako pomocný zdroj dodávky tepla;
 • s modernou nestabilitou je rozhodujúcim faktorom pri použití vykurovania tuhým palivom ekonomický faktor;
 • optimálne riešenie vykurovania pre oblasti, kde je hlavným palivom drevo, uhlie;
 • ekonomicky vhodné riešenie pre vykurovanie závodom na tuhé palivá v drevospracujúcich podnikoch. Brikety z lisovaných hoblín a reziva stoja cent, obmedzujú zber odpadu a zhodnocovanie odpadu.

2. Nevýhody závodov na tuhé palivá:

 • hlavnou nevýhodou systému na tuhé palivá je nemožnosť úplnej automatizácie procesu. Pri vytváraní teoreticky ideálnych podmienok prevádzka kotla na uhlie nepresahuje 3 dni a iba deň na drevo. V skutočnosti je čas oveľa kratší. Používanie tuhých palív neposkytuje obyvateľom úplný komfort, rovnako ako inštalácia na kvapalné a plynné palivá;
 • použitie uhlia určuje umiestnenie titánu v samostatnej miestnosti, inštaláciu komína, pridelenie priestoru na skladovanie uhlia;
 • sezónna hrubá práca na výbere a skríningu uhlia, na jeho skladovaní.

3. Alternatívne palivá pre jednotky na tuhé palivá:

 • moderné výrobné zariadenia začali vyrábať alternatívne palivá ako náhradu za uhlie alebo palivové drevo. Vykurovacie zariadenia pracujú na špeciálnych drevených peletách – peletách;
 • hlavná výhoda takýchto kotolní: účinnosť, nízka hladina výfukových plynov, hygiena, vysoká výhrevnosť;
 • schopnosť automatizovať dodávku paliva do kotla;
 • nedostatok vykurovacieho systému je spotreba energie. Kotolňa spadá z kategórie autonómnych.

Projekt kotolne na tuhé palivá

Pri stavbe je návrh kotolne rovnako dôležitý ako položenie pece. V budúcnosti sa dá vyhnúť finančným stratám a záruka bezpečného používania je možná iba pri kontaktovaní profesionálneho dodávateľa pri vypracovaní projektu..

1. Zoznam požiadaviek zákazníkov na projekčnú a stavebnú organizáciu:

 • dodávateľ musí mať všetky sprievodné dokumenty: povolenie činnosti, potvrdenie úrovne kvalifikácie, zaručenie profilu činnosti;
 • zapojenie zákazníka do prípravy technického zadania, ktoré obsahuje projekt a zoznam prianí k inštalácii;
 • spoločný návrh a schválenie technických zmien pri výstavbe kotolne na tuhé palivá v súkromnej budove;
 • príprava a schválenie odhadov návrhu, objasnenie nárastu nákladov na inštalačné práce;
 • prijatie hotového projektu s výkresmi, technickými špecifikáciami, s výpočtom tepelných zaťažení na vykurovanie a dodávku teplej vody.

2. Povinné funkcie dodávateľa:

 • dodávateľská organizácia je povinná koordinovať a zaregistrovať projekt s príslušnými vládnymi agentúrami;
 • zabezpečiť dostavbu kotolne so špecifickým vybavením;
 • nainštalovať kotolňu na tuhé palivá s následným uvedením do prevádzky;
 • odovzdať inštaláciu zákazníkovi na kľúč: vykonať kontrolné spustenie kotolne za prítomnosti kompetentných osôb;
 • poskytnúť zákazníkovi najprijateľnejšiu možnosť implementácie projektu.

Schéma kotolne na tuhé palivá:

Navrhovaný videoobraz je vedený profesionálom s rozsiahlymi skúsenosťami s zostavovaním schém a inštaláciou kotlov na tuhé palivá. Vizuálne informácie pre začínajúcich remeselníkov, pre domácich majstrov. Dej je bohatý na užitočné zaťaženie a neobsahuje reklamné zameranie:

Požiadavky na kotolňu na tuhé palivá

1. Povinné požiadavky na inštaláciu pri vykurovaní drevom, uhlím, peletami:

 • sa riadiť potrebnými požiadavkami pravidiel a predpisov pre stavbu kotolní, miestností pecí, kachlí. Normy boli vypracované na základe skúseností s hasením požiarov a odstraňovaním zátok pre zásobovanie vodou;

 • inštalácia kotlov na tuhé palivá by sa mala vykonávať v samostatnej technickej miestnosti. Vopred zabezpečte výstavbu takejto miestnosti počas výstavby obytného, ​​súkromného domu, pretože požiadavky na kotolňu majú vplyv na konštrukciu vykurovacieho systému už počas výstavby;
 • miestnosť pre kotolňu musí byť vytvorená so samostatným východom. Nemusí byť určený na bývanie;
 • výkon kotla sa rovná 0,15 + 0,2 m3 na každých 1 000 W. Maximálna hodnota by nemala presiahnuť 7 m3;
 • musí byť zabezpečené prirodzené osvetlenie. Okno sa vyberá na základe podmienok 0,03 m2 na 1 m3 pece. Ak nie je možné nainštalovať okno, vykoná sa elektrické osvetlenie;
 • prístavba pre kotolňu je umiestnená na jednej z prázdnych stien budovy, ktorá nemá priľahlý kontakt so stenou obydlia. Udržujte horizontálnu a vertikálnu vzdialenosť od otvorov v oknách alebo dverách najmenej 100 cm;
 • izolovať kotolňu od ostatných miestností so stropmi z nehorľavého materiálu. Limit požiarnej odolnosti sa trvá najmenej 0,75 hodiny. Optimálnym materiálom pre steny kotolne sú žiaruvzdorné tehly, obložené keramickými dlaždicami. Ekonomická možnosť – hodiť na stenu 2 vrstvy minerálnej omietky;
 • usporiadanie miestnosti pre kotolňu v suteréne alebo suteréne s dverami otvárajúcimi sa von. Dvere nemajú skrutku, počas zahrievania sa nezablokujú;
 • vydržať šírku otvoru najmenej 0,8 m. Povrch zvnútra zakryte kovom alebo ihneď nainštalujte kovovú bránu;

 • z kotolne do obydlia, smer otvárania dverí do vnútra pece. Zatvorte dvere automaticky pružinou;
 • výška miestnosti pece nie je menšia ako 2500 cm;
 • je neprijateľné usporiadať podkrovné miestnosti nad kotolňou;
 • dodržujte minimálnu vzdialenosť od steny k prednej časti kotla na tuhé palivá najmenej 2 000 cm;
 • okolo kotla je ponechaný voľný priestor po celom obvode titánu. Na čistenie a plnenie paliva musí byť voľný prístup;
 • inštalácia priemyselných jednotiek sa vykonáva v súlade s pokynmi v technickom liste;
 • odpad z vykurovania: horúci popol, troska – vypúšťa sa do špeciálnej kovovej nádoby, naplní sa vodou a odnesie sa na miesto odpadu;
 • pri spaľovaní kotol využíva vzduch z miestnosti. Sledujte jeho zloženie, zabráňte úniku horľavých, horľavých látok.

2. Požiadavky na inštaláciu vetrania v peci:

 • pre spaľovací proces musí byť do kotolne neustále dodávaný čerstvý vzduch. K dispozícii je prívod a odvod vzduchu. Môže to byť prirodzený napájací a výfukový systém;
 • schéma vetrania je vyvinutá za účasti profesionálnych remeselníkov;
 • pre nezávislé výpočty ventilácie sú akceptované nasledujúce hodnoty:

Prierez kanála prívodného a výfukového vetrania je väčší ako plocha prierezu komína.

Je zakázané blokovať, zakrývať alebo zmenšovať veľkosť časti ventilačného otvoru v peci..

Pri výkone kotla na tuhé palivá až 30 000 W je plocha vetracej plochy 0,2 m2.

3. Profesionálne rady pri inštalácii:

 • vetranie je inštalované v spodnej časti steny, dverí, oproti prednej časti kotla;
 • v prípade potreby môžete použiť ventilačný gril, už vyrezaný do vonkajšej steny kotolne. Prierez nie menší ako 25 cm2;
 • výpočet minimálnej plochy prierezu by mali vykonávať špecialisti;
 • v prípade vlastného výpočtu odoberte objem prichádzajúceho vzduchu 3-násobok objemu miestnosti.

Náklady na kotolňu na tuhé palivá

Cena závisí od montáže, montáže, typu kotla, pomocných prác.

Prehľad cien v spoločnostiach, priemerné náklady na inštaláciu modulárnej kotolne:

 • výkon kotolne od 60 do 150 kW – od 2050 dolárov;
 • kapacita kotolne od 150 kW do 300 kW – od 3100 dolárov;
 • kapacita kotolne od 350 do 600 kW – od 6 500 dolárov;
 • inštalácia kotolne vlastnými rukami, berúc do úvahy materiál, stojí od 100 dolárov.

Modulárne kotolne na tuhé palivá

Typ kotolní, vyrobených vo forme samostatného autonómneho mobilného modulu, blokových modulov vybavených potrebným vybavením. Typy modulárnych kotlov na dodávku paliva: automatické, ručné.

Kotolňa je inštalovaná na rovnom povrchu. Pripojenie k spoločnému systému je rýchle a jednoduché.

Výhody modulárnych kotolní:

 • nie je potrebné navrhovať systém;
 • na umiestnenie kotolne nie je potrebná výstavba kapitálovej štruktúry;
 • schopnosť prepravovať a presúvať jednotku podľa potreby.

Mini kotolne na tuhé palivá

Optimálna a nákladovo efektívna inštalácia na vykurovanie malej oblasti, napríklad súkromného domu, dielne, hospodárskych budov

1. Typy mini-kotolní podľa princípu inštalácie:

 • inštalované v suteréne domu. Pohodlné miesto pre servis. Prevádzkovateľ kotolne nemusí opustiť komfortnú zónu, ísť von do chladného alebo zlého počasia. Inštalačné práce systému dodávky tepla a teplej vody sa vykonávajú rádovo rýchlejšie. Z rozšírenia nie je potrebné ťahať rúry, stačí ich natiahnuť zo suterénu do domu;
 • kotolňa umiestnená v izolovanej voľne stojacej miestnosti. Jedná sa napríklad o garáž alebo stodolu.

2. Vlastnosti dokončenia priestorov pre kotolňu:

 • v drevenom ráme dom:

Pre dom z dreva existujú určité požiadavky na dokončenie kotolne. Typ spaľovania v zariadení na tuhé palivá je sprevádzaný spaľovaním paliva v špeciálnej komore. V prípade poruchy kotlového systému môže v miestnosti dôjsť k požiaru. Preto je vopred tienený tepelnými materiálmi. Umiestnite kotlový bubon mimo horľavých materiálov. V ideálnom prípade sa vykonáva prirodzené vetranie prívodu a odvodu..

 • v samostatnej budove:

Steny miestnosti sú obkladané alebo pokryté sadrou. Vetrajte.

Mobilné kotolne na tuhé palivá

Mobilné kotolne sú mini stavby na kľúč. Steny sú vyrobené zo sendvičových panelov. Vnútorné aj vonkajšie steny sú ukončené tepelne izolačnými nehorľavými materiálmi. Inštalácie slúžia na záložné vykurovanie budov vzdialených od komunikačných systémov, mobilných kabín.

Náklady na mobilnú kotolňu sú vysoké, tento faktor obmedzuje rozsah ich aplikácie v súkromných domácnostiach.

Výhody mobilných kotlov:

 • uvedenie do prevádzky je rýchle, bez získania príslušných dokumentov od úradov. Inštalácia sa spolieha iba na získanie registračného čísla a výrobnej certifikácie;
 • minimálna doba inštalačných prác. Mini-kotly sa dodávajú polotovary z továrne. Dodávateľ stačí zostaviť moduly podľa priloženej schémy a pripojiť k vykurovaciemu systému;
 • plne alebo čiastočne automatizované technologické celky. Odstraňuje problém s údržbou. V prípade potreby je doplnený zariadením na plnú automatizáciu;
 • mobilné jednotky boli pôvodne navrhnuté s možnosťou prispôsobiť sa kapacite. Zvýšte alebo znížte tlak prívodu vody, zvýšte alebo znížte teplotu chladiacej kvapaliny. Je možné zostaviť mini-stanice s výkonom až 4 MW.

About the author