Neprchavý kotol Protherm Proterm Medved 30 – vlastnosti, vlastnosti, pokyny, recenzie

Neprchavé kotly majú jednu najdôležitejšiu vlastnosť – nie sú viazané na elektrický prúd. Voda v takýchto zariadeniach sa často ohrieva v externom skladovacom zariadení. Zariadenia tohto typu sú jednoducho nevyhnutné pre tie domy, v ktorých sú problémy s elektrickou energiou..

Obsah:

Všeobecný popis energeticky nezávislého kotla Protherm Proterm Medved 30

Zariadenie nezávislé na elektrine Protherm Proterm Medved 30 je zariadenie namontované na podlahe. Zariadenie funguje bez viazania na elektrickú energiu, voda sa ohrieva v externom úložisku. Všeobecný prehľad zariadenia:

 • Stacionárne vykurovacie zariadenie bez pripojenia k trvalému napájaniu.
 • Jednostupňové čítanie pri nízkych teplotách.
 • Výmenník tepla má blok sekcií, materiálom vyhotovenia je liatina.
 • Zapaľovací horák ovládaný piezo zapaľovaním a termočlánkom.
 • Počas vykurovacej sezóny kotol vykazuje priemernú účinnosť 91%.
 • Spaľovacie produkty sa odstraňujú prirodzene.

Inštalácia zariadenia je možná v nasledujúcich variantoch:

 • Ako vykurovacie zariadenie poháňané zemným plynom, regulátor ohrevu vody. Inštalácia na výstupe vykurovania.
 • Zariadenie spaľujúce zemný plyn.
 • Na servis malých priemyselných priestorov, v ktorých je nainštalované zariadenie s prirodzenou cirkuláciou.

Funkčnosť zariadenia:

 • Vybavený vstavaným termostatom, klapkou odsávania dymu, snímačom ohrevu výfukových plynov, regulátorom plameňa.
 • K dispozícii je snímač pre núdzové situácie – prehriatie kotla.
 • Teplota vody sa zobrazuje na obrazovke zariadenia.

Technické vlastnosti energeticky nezávislého kotla Protherm Proterm Medved 30:

 • Druh spotrebovaného paliva – plyn.
 • Inštalácia – podlaha.
 • Závislosť na elektrine – nezávislá.
 • Funkčný účel – vykurovací systém.
 • Najvyšší výkon pri pohone na zemný plyn – 27 kW.
 • Účinnosť – 90%.
 • Odvod spalín – komín.
 • Obvod výfukového potrubia – 130 mm.
 • Rozmery zariadenia (ŠxVxH) – 505x880x600 mm.
 • Hmotnosť – 110 kg.

Návod na obsluhu energeticky nezávislého kotla Protherm Proterm Medved 30

Demontáž krytov kotla:

 • Horná a predná strana krytu sa odstráni otvorením prednej a hornej časti.
 • Uvoľnite skrutky zaisťujúce bočné steny, posteľ a základný rám, odstráňte kryt.
 • Zadná strana krytu je odstránená rovnakým spôsobom ako steny.
 • Všetky cínové časti povlaku sú poskladané tak, aby neboli poškodené ani poškriabané..
 • Odstráňte celé izolačné teleso kotla uvoľnením kotviacich skrutiek..
 • Pred demontážou izolačného puzdra je potrebné odpojiť termostat a snímače teplomera. Sú vyberané z čriev na tele. Odpojte elektrické vodiče, ktoré smerujú k svorkovnici kotla.
 • Uvoľnite skrutky držiace potrubie spaľovania, odpojte snímač termostatu a vyberte potrubie.
 • Uvoľnite skrutky dosky horáka a vyberte ju.

Inštalácia kotla:

 • Zariadenie je inštalované so základňou na podlahe. Pre jednoduchú obsluhu, nastavenie a ľahký prístup k väčšine funkcií je kotol umiestnený na špeciálnej podpere.
 • Komunikačné výstupy sú umiestnené na zadnej strane zariadenia. Pre vodný okruh sú tam dva konce – OV na výstupe z kotla a OV na spätnom toku..
 • Na zadnej strane je tiež bod pripojenia plynu – medzi vstupom a výstupom odsávaného vzduchu.
 • Je zakázané preťažovať všetku výstupnú komunikáciu sadami potrubí vykurovacieho systému, najmä pre plynovú komunikáciu. Je potrebné presne sledovať rozmery koncov, medzeru od steny k zariadeniu, vzdialenosť medzi všetkými vstupmi a výstupmi.
 • Pri opravách alebo v prípade konkrétneho usporiadania miestnosti je dovolené pripojiť kotol flexibilnými hadicami. Hadice sú vyberané krátke, s ochranou proti mechanickému poškodeniu a chemickému namáhaniu. Je potrebné starostlivo sledovať včasnú výmenu flexibilných prvkov..

Ovládacie a meracie prvky kotla:

 • Pracovný teplomer – ukazuje teplotný režim vykurovacej vody, zaisťuje správne nastavenie systému.
 • Pracovný tlakomer – pomáha monitorovať činnosť zariadenia, ale nezúčastňuje sa na riadení.
 • Prevádzkový termostat – nastavuje teplotu vykurovacej vody, po dosiahnutí ktorej sa zariadenie vypne.
 • Bezpečnostný vypínač – určený na vypnutie prevádzky zariadenia v núdzových situáciách.
 • Regulátor plynových armatúr – určený na vypnutie kotla, zapálenie „večného plameňa“.
 • Piezo zapaľovač – dáva iskru na zapálenie „večného plameňa“ pri spustení kotla.
 • Núdzový a bezpečnostný termostat produktov spaľovania – vypne kotol v prípade prehriatia alebo narušenia ťahu komína.

About the author