Nalievanie betónu do debnenia vlastnými rukami

Kvalita hotových betónových alebo železobetónových štruktúr závisí predovšetkým od ich výrobnej technológie. Jedným z dôležitých výrobných procesov je vykonávanie odlievania betónu do debnenia. Budeme hovoriť o vlastnostiach a jemnostiach pravidiel pre ďalšie nalievanie betónového debnenia.

Obsah:

Nalievanie betónu do debnenia: druhy debnenia

Debnenie je panelová konštrukcia, na výrobu ktorej sa používajú materiály rôzneho zloženia. Jediné požiadavky, ktoré sa prejavujú v ich vysokej pevnosti a schopnosti odolávať vysokým prevádzkovým zaťaženiam. Výstužné tyče sú inštalované vo vnútri debnenia, čím poskytujú betónovým prvkom dodatočnú pevnosť..

Debnenie je špeciálna forma, do ktorej je umiestnená výstuž, ktorá sa následne naleje betónom. Kvalitné debnenie musí byť vyrobené v súlade s určitými normami popísanými nižšie:

 • forma, výška a dĺžka debnenia musia byť vopred navrhnuté na výkresoch;
 • skôr ako začnete nalievať debnenie betónovým roztokom, skontrolujte jeho pevnosť a tuhosť, pretože betónové riešenie vyvíja na steny debnenia vysoký tlak, čím sa znižuje ich pevnosť;
 • v procese plnenia debnenia betónovou kompozíciou by jeho štíty nemali prechádzať deformáciou;
 • vnútorná časť debnenia musí byť hladká a plochá.

Systémy debnenia sú odnímateľné alebo neodnímateľné. Pri vykonávaní súkromnej stavby domov sa ako nosné steny debnenia najčastejšie používajú pôdne steny zákopov alebo drevené štíty..

Odnímateľné debnenie na betón je opakovane použiteľné. Na výrobu debnenia sa používajú rôzne materiály vo forme dreva, kovu alebo plastu. Kovové typy skladacieho debnenia sa vyznačujú vynikajúcimi výkonovými vlastnosťami. Tieto návrhy sa vyznačujú možnosťou rýchlej inštalácie, vynikajúcimi upevňovacími systémami a prítomnosťou výstuže na pracovných plochách. Tieto typy debnenia sa používajú v procese výroby domov s rámovou základňou zo železobetónu. Pevné debnenie je relevantné pre použitie pri výstavbe tepelných budov. Také debnenia majú štruktúry na báze expandovaného polystyrénu, ktoré majú vnútorné rebrá, ktoré mu dodávajú dodatočnú tuhosť..

Každý z prvkov debnenia má špecifický systém s výstupkami a otvormi, ktoré zaisťujú vysoko kvalitné spojenie po montáži debnenia. Po inštalácii debnenia sa do neho vloží betónové riešenie.

Technológia nalievania betónu do debnenia

Pred začatím betonáže je potrebné vziať do úvahy klimatické faktory ako teplota vonkajšieho vzduchu, vlhkosť, kvalita pôdy a jej vlhkosť. Vo vzťahu k týmto ukazovateľom sa robí individuálny výber betónu vo vzťahu k jeho značke a kvalite..

Zvláštnosti pôdy na mieste tiež určujú typ debnenia, materiály na jeho výrobu. Aby sa zvýšila kvalita betónových konštrukcií, je do debnenia umiestnená výstuž, ktorej množstvo je určené zaťažením betónového podkladu..

Je možné kúpiť hotový betón alebo ho vyrobiť nezávisle pomocou miešačky betónu. Upozorňujeme, že šetrenie na kvalite riešenia je nepraktické. Pretože celá štruktúra bude v budúcnosti trpieť. Kupujte iba vysokokvalitný betón. Na výrobu betónového riešenia vlastnými rukami použite miešačku betónu.

Pri konštrukcii konkrétneho riešenia vlastnými rukami si vypočujte tieto tipy:

 • kombinujte všetky komponenty v prísnom súlade s pomermi uvedenými v receptúre na riešenie konkrétnej značky;
 • používajte iba čisté nástroje, s ktorými je pripravený betónový roztok;
 • dosiahnuť dôkladné prepojenie všetkých komponentov navzájom.

Minimálna značka kupovanej betónovej malty je 300, lepšia je samozrejme 400. Nakupujte tovar iba od dôveryhodných dodávateľov s dobrými recenziami.

Betón sa naleje do debnenia pomocou:

 • lopaty;
 • meracie prístroje;
 • kladivo;
 • kladivo;
 • zariadenia na miešanie betónu;
 • vibračný stroj.

V počiatočnej fáze práce je nainštalované debnenie. Štruktúra je nainštalovaná vo vzťahu k svojmu účelu a ako už bolo spomenuté, môže byť odnímateľného alebo neodstrániteľného typu. Na úpravu polohy štítov je potrebné použiť rekvizity. Výstuž je inštalovaná vo vnútornej časti debnenia. Aby sa debnenie rovnomerne naplnilo kompozíciou, pripevnite šnúru na jej hornú časť, podľa ktorej sa vykonáva nalievanie. Skontrolujte, či je kábel rovný a či je vodorovný.

Po zhotovení debnenia a kontrole rovnomernosti je potrebné ho vyplniť betónovým roztokom. Pri použití hotovej kompozície stačí vyplniť jedenkrát po obvode debnenia.

Ak je kompozícia vyrobená na mieste, potom proces trvá postupne. Novo pripravený betónový roztok sa po častiach naleje do vnútra debnenia, zhutní sa vibrátorom.

Ak bol interval medzi nalievaním vrstiev viac ako jeden deň, potom sa práca vykoná až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy.

Nalievanie betónu na trvalé debnenie: metódy a odporúčania

Najjednoduchším a najpopulárnejším spôsobom nalievania betónu do debnenia je naliať ho z miešacieho podnosu. Táto metóda však nie je vždy úspešná. Pretože stroj s betónovým roztokom musí jazdiť priamo na miesto nalievania, čo nie je vždy možné. V niektorých prípadoch je dĺžka vaničky mixéra zväčšená drevenými alebo oceľovými žľabmi.

Pri ručnom spôsobe liatia betónu sa na miesto práce privedie pomocou vedier alebo iných nádob. Pre lepšiu a rýchlejšiu prácu by betón malo na miesto dodať niekoľko ľudí.

Nalievanie betónu do debnenia z miešačky betónu je rýchle a jednoduché. Jednotka je namontovaná v blízkosti miesta nalievania. Na odlievanie sa používa zariadenie, z ktorého betónový roztok vstupuje priamo do debnenia. Na rovnomerné rozloženie malty vo vnútri debnenia použite lopatu alebo pravidlo.

Ak chcete získať vysoko kvalitnú konštrukciu, betón zhutnite vibrátorom. Použitie hlbokého vibrátora na betón zaisťuje vysokokvalitnú priľnavosť betónu k výstuži. Zariadenie je schopné ponoriť sa do hĺbky 100 cm, pričom zaisťuje vysoké zhutnenie betónovej kompozície.

Pri vykonávaní nalievania po vrstvách je každá vrstva zhutnená oddelene od predchádzajúcej. Ak na stavbe nie je hlboký vibrátor, potom na spevnenie betónovej kompozície použite výstužné tyče. Sú inštalované vo vnútri roztoku o 30-50 cm, pričom z roztoku odstraňujú prebytočný vzduch.

Okrem toho poklepaním na debnenie kladivom je tiež možné zhutniť betónovú kompozíciu bez použitia vibrátora. Pracujte veľmi opatrne, aby ste nepoškodili debnenie.

Čas na odstránenie debnenia po naliatí betónu je určený individuálne. Poslednou fázou inštalácie debnenia je sušenie betónových konštrukcií. Konečný výsledok práce priamo závisí od technológie jeho implementácie..

v procese sušenia betónovej konštrukcie bude potrebná voda a polyetylénový film. Film chráni štruktúru pred priamym vystavením ultrafialovému žiareniu. Voda zabraňuje rýchlemu schnutiu betónu.

Zmáčanie betónu začína po piatich hodinách od okamihu, keď je vložený do debnenia. Ak sa práca vykonáva na konci jesene alebo v zime, potom sa na prácu používa špeciálna verzia betónu s mrazuvzdornými prísadami. Okrem toho by sa mali používať teplovzdušné pištole a elektrické vykurovanie..

Zrútenie podlahového debnenia pri nalievaní betónu

Doskové debnenie vyžaduje pri jeho inštalácii osobitnú starostlivosť. Stropy sú inštalované pomocou železobetónových dosiek s dutinami. Pri inštalácii doskového debnenia je potrebné dodržať určité bezpečnostné pravidlá:

Výška liatia betónu debnenia je stanovená individuálne a je obmedzená šnúrou. Hlavnou funkciou doskového debnenia je poskytnúť betón na povrchu pred jeho vytvrdnutím..

Odpoveď na otázku, kedy odstrániť debnenie po naliatí betónu, je jednoznačná: po úplnom stuhnutí betónovej kompozície. Inštalácia debnenia si vyžaduje veľa fyzického a časového úsilia, ale bez neho nie je možné dosiahnuť monolitickú vysokokvalitnú železobetónovú konštrukciu.

Pred vlastnou inštaláciou debnenia starostlivo zvážte jeho umiestnenie, navrhnite veľkosť a tvar. Na výrobu debnenia pod podlahou budete potrebovať:

 • drevený nosník;
 • hranované dosky;
 • preglejka s charakteristikami odolnými voči vlhkosti;
 • dosky na formovanie vzpery;
 • spojovacie prvky;
 • zariadenie na stanovenie rovnomernosti debnenia;
 • výstužné tyče.

Upozorňujeme, že na inštaláciu debnenia bude dostatok kvalitného reziva. Tyče, ktoré fungujú ako stojany, musia mať prierez 13 x 13 alebo 15 x 15 cm. Minimálna hrúbka použitej preglejky je 2 mm.

Po príprave všetkých potrebných materiálov rozhodnite o počte regálov, ktoré znižujú zaťaženie základne. Na vykonanie výpočtov použite špeciálny program alebo nižšie uvedené odporúčania:

 • s hrúbkou prekrytia až dvadsať centimetrov bude interval medzi stĺpikmi 200 cm;
 • so zvýšením tohto indikátora sa interval medzi stojanmi zvyšuje.

Spočiatku sa vykonáva inštalácia prvého radu pozdĺžneho debnenia. Nainštalujte nosník tak, aby zaťaženie z betónu dopadalo na podpery. Na stenu nainštalujte pozdĺžnu lištu. Dávajte pozor na tuhosť základne, preto ju umiestnite pod základňu dosky. Druhý rad debnenia je vytvorený rovnakým spôsobom ako predchádzajúci..

Potom sa nainštaluje nosník, ktorého krok inštalácie je 60 cm. Regály sa nastavujú pomocou olovnice. Po inštalácii debnenia sa skontroluje horizontálna inštalácia dreva. V prípade potreby vyrovnajte stojany typu podpery.

Ďalej sú nainštalované vzpery, pomocou ktorých sú stojany navzájom spojené. Nosný rám debnenia je teda už vytvorený. Ďalej by ste mali v debnení skontrolovať pevnosť a tuhosť podlahy. Vykonáva sa tiež kontrola dna, regálov a prepojenia všetkých častí k sebe..

Ak sú na debnení medzery, ktorými môže prúdiť betónový roztok, je potrebné ich zbaviť. Na ich utesnenie použite pásy alebo dosky. Aby bola podlaha chránená pred mrazom, nainštalujte po jej obvode tehlu s penou. Ďalej je do debnenia nainštalovaný rám vyrobený z výstuže. Potom je náplň hotová.

Betónový roztok sa naleje do podlahového debnenia v jednej vrstve, po ktorej nasleduje vrazenie vibrátorom. Po vysušení betónovej dosky sa debnenie demontuje. Všetky práce sa vykonávajú postupne. Najprv je potrebné odstrániť časť debnenia, ktorá je v kontakte so stenou. Pretože hotová konštrukcia spočíva na stenách. Ďalej sa demontuje celý zvyšok debnenia..

Debnenie je potrebné odstrániť až potom, čo je betón konečne vytvorený. Ak sa pri odstraňovaní debnenia betón začne zmenšovať alebo mení tvar, potom sa tento proces zastaví, kým podlaha úplne nevyschne. Postup pri demontáži debnenia je rovnaký ako pri jeho montáži. Spočiatku sú všetky upevňovacie prvky odstránené vo forme klincov, matíc, skrutiek. Ďalej sú všetky drevené časti debnenia oddelené od betónovej kompozície. Je možný variant sekundárneho použitia debnenia pri stavbe podlahy. Všetky detaily debnenia sú dôkladne očistené od prebytočného betónu. Ďalej štruktúra dobre schne.

Za nalievanie debnenia betónom je cena stanovená podľa objemu a zložitosti práce a je vypočítaná individuálne.

About the author