Vlastné drevené podkrovie

Tvárou v tvár celkovému nedostatku metrov štvorcových sa majitelia domov usilujú racionálne využívať plochu svojho bývania. V tomto ohľade väčšina z tých, ktorí chcú získať súkromný dom, dokonca aj vo fáze návrhu, plánuje zorganizovať podkrovie, vďaka ktorému bude budúce bývanie priestranné a pohodlné. Podkrovie v starom dome môžete navyše vybaviť prestavbou starého podkrovného priestoru alebo zorganizovaním dodatočnej nadstavby k starému domu. Podkrovie v drevenom dome by malo byť nielen spoľahlivé, ale aj bezpečné – je potrebné vopred vypracovať jeho projekt tak, aby nevytváral dodatočné zaťaženie nosných stien a základov budovy. Na vybavenie dreveného podkrovia, ktoré spĺňa všetky požiadavky na budovy tohto typu, sa musíte predovšetkým zoznámiť s hlavnými druhmi podkrovných podláh, špecifikami ich konštrukcie a hlavnými fázami usporiadania a dokončovania drevené podkrovie. O tomto všetkom sa bude diskutovať v tomto článku..

Hlavné typy podkrovných izieb

Ak hovoríme jazykom laika, podkrovie je obývacia izba umiestnená v podkroví, to znamená izba podkrovného typu. Podľa odbornej stavebnej terminológie je podkrovie, nazývané aj podkrovie, obytný priestor, ktorý sa nachádza na najvyššom poschodí domu charakterizovaného manzardovou strechou. To naznačuje, že fasáda podkrovia je čiastočne alebo úplne ohraničená povrchmi strechy..

Pred výstavbou podkrovia je potrebné rozhodnúť o type jeho konštrukcie, ktorý by mal byť čo najbližšie k hlavnej budove. V súlade s konštrukčnými vlastnosťami je podkrovie klasifikované podľa typu strechy, ktorá môže byť šikmá, štítová alebo zlomená. Vzhľad podkrovnej konštrukcie je ďalším znakom, podľa ktorého je možné klasifikovať podkrovné miestnosti. Tento parameter priamo závisí od materiálov použitých v procese jeho konštrukcie. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa rozlišujú nasledujúce typy podkrovných izieb:

 • Jednoúrovňové podkrovie so sedlovou strechou – izba, ktorá je štandardným podkrovím, ktorá bola prerobená na obývaciu izbu. Návrh a konštrukcia takýchto priestorov nie je náročný a je možné ich vykonať ručne. Nevýhody charakteristické pre tieto štruktúry, ako napríklad nedostatok využiteľného priestoru a nízke stropy, ich však často nútia opustiť svoju inštaláciu;
 • Jednoúrovňové podkrovie so šikmou sedlovou strechou, charakterizovaná prítomnosťou 4 svahov v rôznych uhloch. Napriek tomu, že výstavba takýchto podkroví je niekoľkonásobne drahšia, majstri ich často uprednostňujú vzhľadom na väčšie množstvo úžitkovej plochy;
 • Podkrovie s prenosnou konzolou, ktorého konštrukcia je vzhľadom na konštrukčné vlastnosti spojená s mnohými ťažkosťami. Tieto nevýhody sú však ľahko prečiarknuté voľnou plochou miestnosti a možnosťou vertikálneho umiestnenia okenných štruktúr;
 • Viacúrovňové podkrovie, charakterizované dôrazom na zmiešanú strechu. Vzhľadom na zložitosť stavby jej konštrukcia vyžaduje predbežnú implementáciu presných výpočtov a vypracovanie podrobného plánu priestorov. Takmer vždy je súčasne s domom postavená viacúrovňová podkrovie..

Typy podkrovných podláh v závislosti od veľkosti miestnosti

Typ podkrovia je určený jeho výškou:

 • Plná podlaha – štruktúra, o ktorej sa dá hovoriť, ak je výška zvislých stien najmenej 1,5 m;
 • Podkrovie – konštrukcia, ktorej menšia zo stien by mala byť v rozmedzí od 0,8 do 1,5 m;
 • Polovičný manzard – miestnosť so stenami pod 0,8 m.

Pokiaľ ide o miestnosti, ktoré sú vybavené v podkroví, môžu mať rôzne účely a sú určené predovšetkým potrebami obyvateľov. Vo väčšine prípadov sa však uprednostňujú spálne a salóniky..

Podmienky, ktoré určujú vhodnosť podkrovného priestoru na usporiadanie podkrovia

Ako určiť vhodnosť podkrovia na zariadenie obytného priestoru? Odborníci dospeli k záveru, že vhodnosť podkrovia na bývanie je určená nasledujúcimi faktormi:

 • Určitý tvar strechy;
 • Vhodná konštrukcia podkrovných podláh;
 • Nosná konštrukcia strechy.

Typické strešné formy používané v projektoch drevených podkroví:

Dôležité! Prvou požiadavkou na podkrovnú strechu je prítomnosť uhla sklonu svahov, ktorý musí byť najmenej 35 stupňov, a ako sa zvyšuje, zvyšuje sa komfort bývania v podkroví. Ploché a šikmé strechy sú však do podkrovných priestorov nevhodné..

Na usporiadanie drevených podkroví sú najvhodnejšie:

 • sedlová valbová strecha;
 • sedlová strecha so štítom;
 • podkrovná strecha.

Projekty takýchto striech predpokladajú absenciu zvislých nosných stĺpikov, čo podporuje vytvorenie obytného interiéru a uľahčuje vnútornú výzdobu podkrovia dreveného domu. Zároveň nezabúdajte, že v prítomnosti horizontálnych nosníkov je usporiadanie obydlia a následný dizajn dreveného podkrovia možné iba vtedy, ak sú umiestnené najmenej 2,2-2,3 m od úrovne podlahy..

Strechy manzardového typu sú vhodné aj na usporiadanie manzardových miestností. Vďaka špecifickým konštrukčným vlastnostiam, konkrétne dvojitému zlomu a dostatočne vysokej výške, sa v procese navrhovania dreveného podkrovia otvárajú maximálne možnosti návrhu vrátane vytvorenia originálnych plastových prechodov..

Dôležité! Prístrešky a valbové strechy, vzhľadom na zvláštnosti ich dizajnu, obmedzujú využiteľnú plochu podkrovia a možnosti jeho plánovania, v dôsledku čoho sa prakticky nepoužívajú pri vývoji projektov podkrovných miestností.

Štrukturálne prvky podkrovia a vlastnosti jeho konštrukcie

Ak ste sa aspoň raz stretli s výstavbou domov, pravdepodobne viete, že základom akejkoľvek budovy je základ, ktorého výpočet sa vykonáva s prihliadnutím na hmotnosť konštrukcie. Ak bolo podkrovie pôvodne súčasťou celkového projektu, dodatočné zaťaženie bolo pôvodne začlenené do charakteristík nadácie. V tomto prípade neexistujú žiadne obmedzenia v procese výberu materiálov pre jeho stavbu..

Existujú aj prípady, keď počiatočný celkový návrh budovy neznamená výstavbu podkrovia. To naznačuje, že usporiadanie podkrovia sa vykoná po výstavbe hlavnej budovy. V týchto prípadoch je potrebné vypočítať dodatočné zaťaženie základu a konštrukcie, ktoré zabráni poškodeniu alebo zničeniu hlavnej budovy. V tejto súvislosti by sa výstavba podkrovia mala vykonávať pomocou ľahkých materiálov – dreva, supových panelov alebo pórobetónu.

Napriek tomu, že každý systém podkrovia je svojim spôsobom jedinečný a vyznačuje sa súborom určitých konštrukčných prvkov, vo všeobecnosti každé podkrovie pozostáva z nasledujúcich prvkov:

 • Strešný systém;
 • Drevené latovanie určené na zaistenie strechy;
 • Hrebeňový nosník, ktorý je hornou časťou strechy, kde sú spojené krokvy;
 • Krokvový systém je hlavnou nosnou konštrukciou strechy, ktorá musí odolávať nielen hmotnosti strechy, ale aj dodatočnému zaťaženiu v podobe zrážok a vetra. V tomto ohľade sa výpočet krokvového systému vykonáva s prihliadnutím na zvolený stavebný materiál a klimatické podmienky oblasti, na ktorej je budova postavená..

Dôležité! Na stavbu systému krokiev odborníci odporúčajú používať železný kov v súlade s GOST, drevo alebo pozinkovaný tenkostenný profil tvarovaný za studena. Okrem toho je možné kombinovať materiály – drevo a kov, železný kov a pozinkované profily. Ak sa inštalácia krokiev vykonáva na ťažko dostupných miestach, odporúča sa uprednostniť tenkostenný profil..

Dôležité! Konštrukcia ďalšej podlahy sa vykonáva pomocou ľahkých materiálov, napríklad z tenkostenného profilu. Jeho výhody spočívajú v tom, že nevyžaduje zváranie a montuje sa priamo na mieste pomocou nitov a skrutkových spojov..

 • Drevo je tiež pomerne ľahký materiál a je vhodné na usporiadanie krokvového systému, ale potrebuje ďalšie ošetrenie antiseptikom

 • Mauerlat – časť strešného systému vo forme tyče, položená pozdĺž vonkajšieho obvodu stien a slúžiaca ako základ pre pripevnenie krokiev;
 • Svahy na kombináciu krokiev, nosných nosníkov a zvislých regálov, pomocou ktorých je konštrukcia krokiev zosilnená;
 • Vnútorný podporný systém, ktorý dodáva podkroviu dodatočnú stabilitu pri práci s miestnosťami s veľkou plochou;
 • Izolačný koláč, vďaka ktorému sa v podkroví vytvára priaznivá mikroklíma. Skladá sa z hydroizolačných, zvukovo a parotesných materiálov a vysoko kvalitnej izolácie.

Foto z dreveného podkrovia

Podmienky a normy pre usporiadanie dreveného podkrovia

 • Kľúčom k efektívnej výstavbe podkrovia je racionálna izolácia, vetranie a súlad s technologickými postupmi s prihliadnutím na predtým vypracovaný projekt podkrovia. Aby podkrovie dlho stálo a zachovalo si svoje pôvodné vlastnosti, musia byť dodržané nasledujúce pravidlá:
 • Na montáž krokvovej konštrukcie je dôležité použiť nosník s hrúbkou najmenej 25 x 25 cm, čo je dôležité pre následnú inštaláciu tepelnoizolačných materiálov, ktoré sa hodia do priestoru medzi krokvami a vyznačujú sa hrúbka najmenej 20 cm;
 • Použitý tepelnoizolačný materiál musí byť odolný voči vlhkosti a iným vonkajším faktorom. Najvhodnejší je polystyrén, ktorý na rozdiel od rolovacích materiálov neabsorbuje vlhkosť, čo prispieva k zvýšeniu zaťaženia nosnej konštrukcie;
 • Medzi izolačnou vrstvou a strechou je potrebné vybaviť vysoko kvalitné vetranie;
 • Na vonkajšiu stranu krokvovej konštrukcie sa odporúča vybaviť hydroizolačnou a dodatočnou zvukovoizolačnou vrstvou.

Podkrovie vlastnými rukami v drevenom dome: sprievodca krok za krokom

 • Prvou etapou výstavby podkrovia je upevnenie Mauerlatu, ktorý je inštalovaný pozdĺž vonkajšieho obvodu nosných stien domu. Podľa odborníkov je na to najvhodnejší materiál drevený trám 10 x 10, ktorý je priskrutkovaný zákrutami predtým upevnenými v murive;
 • Ďalšou etapou je konštrukcia rámu podkrovia. Na stavbu zvislých regálov je možné použiť drevený nosník s prierezom podobným úseku pozdĺžnych nosníkov. V rohoch miestnosti sú upevnené zvislé trámy a medzi nimi sú nainštalované nosníky, ktoré sú umiestnené vo vzdialenosti 2 m od seba. Ďalej musíte všetky drevené prvky opraviť kovovými rohmi a samoreznými skrutkami;
 • Celá konštrukcia je upevnená pomocou dreveného prekladu, ktorý v hornej časti sťahuje zvislé stĺpiky. V procese upevnenia použite konštrukčnú šnúru, pomocou ktorej môžete monitorovať bezpečnosť celkovej geometrie podkrovnej konštrukcie;
 • Dolné nosníky krokiev sú pripevnené k vztýčenému rámu. Za týmto účelom sa drevo vyreže s prihliadnutím na odhadovanú dĺžku a na jeho základni sa vyreže drážka, ktorá zabezpečí vysokokvalitné upevnenie dreva na Mauerlat. Ďalej je horná časť krokiev narezaná pod vypočítaným uhlom a spodná časť je pripevnená k Mauerlatu;
 • V ďalšej fáze sa vykoná inštalácia horných krokiev. Zložitosť tejto etapy spočíva v tom, že to znamená potrebu zarovnania a súladu so všetkými rohmi konštrukcie;
 • Na krokvový systém je položená vrstva parozábranového materiálu, na ktorý bude následne plnená prepravka. Podrobnejšie informácie o výbere dizajnu a materiálu pre latovanie budú popísané neskôr;
 • Ďalšou fázou je usporiadanie izolačného koláča. Na vnútorný povrch krokvového systému je položená vrstva parotesného materiálu, ktorý je upevnený páskou alebo stavebnými sponami. Ďalej sa vykonáva izolácia dreveného podkrovia, čo znamená upevnenie izolácie, ktorá je upevnená pomocou vnútorného latovania s krokom 0,5 m;
 • Na latovanie je potrebné položiť vrstvu hydroizolácie, ktorá bude chrániť drevené prvky pred vlhkosťou. Montáž strechy sa vykonáva na hydroizoláciu.

Koláč so šikmou strechou je teda usporiadaný podľa nasledujúcej schémy:

 • Na vonkajšiu stranu strešného rámu je položená hydroizolačná membrána (švy sú umiestnené zvisle, prekrytie je 20 cm);
 • Na vrch je namontovaná prepravka a položený strešný materiál;
 • Z vnútornej strany medzi šikmými nosníkmi je položená vrstva tepelne izolačných materiálov (polystyrén, minerálna vlna alebo čadičové dosky), ktorých hrúbka závisí od klimatických podmienok oblasti;
 • Vrstva tepelne izolačných materiálov je pokrytá parotesnou fóliou, ktorá zabráni vstupu vlhkosti z ulice a neprepustí vlhký vzduch z miestnosti;
 • Poslednou vrstvou koláča je vnútorné latovanie, ktoré drží tepelnú izoláciu a slúži ako základ pre dokončenie podkrovného priestoru..

Zapínanie a výber materiálu na latovanie

Latovanie je štruktúra nosníkov položených kolmo na nohy krokiev (ktoré sú k nim pripevnené konkrétne) navrhnuté tak, aby prevzali hmotnosť strešnej krytiny a jej spoľahlivé upevnenie.

Materiál a štruktúra latovania závisí od zvolenej krytiny.

Plášť na prikrývanie plechov je pevná konštrukcia doskových dosiek s hrúbkou 25 mm a šírkou nie viac ako 140 mm. Šírkové obmedzenia sú spôsobené tým, že príliš široké dosky môžu byť deformované. Ak vzdialenosť medzi krokvami presiahne 1 m, je potrebné zvýšiť ich krok upevnením špeciálnych tyčí medzi nimi a až potom položiť široké dosky. Potom sa položí strešný materiál alebo pergamen, na ktorý sa nanesie strešný materiál.

Dôležité! Tento typ latovania zvyšuje spoľahlivosť strechy a znižuje hluk z dažďa. Navyše je vhodný na akúkoľvek strešnú krytinu..

Sústruženie pre kovové dlaždice charakterizované svojimi vlastnými vlastnosťami. Malo by byť riedke a pokiaľ je to možné, prispôsobiť sa priebehu vlny šindľov. Na jeho inštaláciu sa používajú hranové dosky s veľkosťou 25 (30) x 100 mm, ktoré sa kladú s krokom 80-100 cm. Upozorňujeme, že pred inštaláciou na krokvy je potrebné položiť membránu odolnú voči vetru . Doska najbližšia k rímse je umiestnená vyššie ako ostatné na vlne dlaždice. Ak na inštaláciu latovania pod kovovú dlaždicu použijete krátke dosky, odporúča sa usporiadať ich spoje v šachovnicovom vzore;

Sústruženie pre keramické dlaždice sa vyznačuje najkomplexnejšou konštrukciou a začína inštaláciou hydro-bariéry, po ktorej je riedka prepravka vybavená tyčami 50 x 50 mm. Problém pri inštalácii takejto laty spočíva v potrebe udržať presný rytmus medzi prvkami, pretože jeden krok sa rovná krycej ploche jednej dlaždice.

Návrh a dekorácia podkrovného priestoru

Poslednou fázou usporiadania podkrovia je vnútorná výzdoba a výzdoba miestnosti. Napriek tomu, že dizajn je vo všeobecnosti určený vkusom majiteľa, existujú určité pravidlá, ktorých dodržiavanie urobí podkrovnú izbu čo najpohodlnejšou a najfunkčnejšou..

Použitý dokončovací materiál. Ak vybavíte podkrovie vo vidieckom dome, na chate alebo vo vidieckom dome, prevádzkované iba určitý čas, odporúča sa použiť preglejku alebo OSB na ozdobenie stien miestnosti, ktoré sú následne pokryté ozdobným lemovaním. V obytnej budove sú steny vybavené sadrokartónovými doskami, po ktorých nasleduje dokončenie dekoratívnymi materiálmi alebo priamo pomocou dreveného obloženia;

Výška steny. Pre voľný pohyb po miestnosti sa odporúča usporiadať nábytok po obvode miestnosti s prihliadnutím na výšku steny. Napríklad,

 • Ak výška stien nepresiahne 0,5 m, spravidla sa vytvoria slepé zóny. Ich použitie je možné s výhodou, ak sú do nich zabudované police, nočné stolíky a skrinky;
 • S výškou steny až 0,8 m je v ich blízkosti umiestnená posteľ, na ktorej bude vhodné ležať a sedieť. Súčasne sa pri vstávaní vzdialite od steny, čo vám umožní nebiť hlavou o strop;
 • Ak je výška stien až 1,3 m, je dovolené usporiadať pracovnú plochu so stolom pod stenou;
 • Ak sa výška steny zhoduje s výškou osoby, budete sa môcť voľne pohybovať po obvode miestnosti..

Šikmé roviny podkrovnej miestnosti otvárajú nové možnosti pre dizajn dreveného podkrovia, fotografie uvedené v článku to umožňujú overiť.

Funkčnosť miestnosti v spojoch strechy a podlahy, kde vzniká ostrý uhol, je možné zlepšiť niekoľkými spôsobmi:

 • Nainštalujte zvislú stenu, nazývanú parapet, a umiestnite za ňu vykurovacie radiátory, výklenky na ukladanie vecí alebo skryte komunikáciu;
 • Nainštalujte nábytok na mieru, ktorého jedna strana bude opakovať konfiguráciu miestnosti.

Dôležité! Výška parapetu – hodnota nie je ľubovoľná a je určená uhlom sklonu strešnej roviny.

Podkrovné stropy sú často obmedzené na horizontálne dosky, ktoré vyzerajú dobre v moderných štýloch. Podľa názoru neštandardných dizajnérov však prerušovaná čiara tvorená svahmi strechy vyzerá oveľa pôsobivejšie. Nielenže zvyšuje výšku miestnosti, ale otvára aj horizontálne trámy drevenej strešnej konštrukcie. Takéto konštruktívne riešenie je najrelevantnejšie v rámci moderných štylistických riešení, ako sú podkrovie a európske etnikum, ktoré sú obzvlášť obľúbené v modernej prímestskej výstavbe..

About the author